Adatvédelmi nyilatkozat

A Termszolg csapata elkötelezett a termszolg.hu URL alatt elérhető weboldal (a továbbiakban: Weboldal) látogatóinak személyes adatai védelme iránt.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a következő Adatvédelmi nyilatkozatot, amelyből megtudhatja, hogyan kezeljük azon személyazonosításra alkalmas, illetve személyazonosításra nem alkalmas információkat, amelyeket Ön a Weboldal meglátogatása útján megad (a továbbiakban: Információ).

A Termszolg, mint adatkezelő (amely a termszolg@gmail.com e-mail-címen keresztül érhető el) az általános adatvédelmi rendeletnek (a továbbiakban: GDPR) és a vonatkozó nemzeti adatvédelmi jogszabályoknak megfelelő típusú Információkat gyűjtenek és kezelnek, az említett rendeletnek és jogszabályoknak megfelelő célokra, jogalapon és időtartamig, és ezen Információkat potenciáli üzleti partnerek részére továbbíthatják.

A Termszolg csapata nem gyűjt aktívan személyazonosításra alkalmas információkat a Weboldalakról, kivéve, ha Ön azokat kifejezetten és tudatosan megadja. Weboldalunk böngészése során bizonyos információk passzívan rögzítésre kerülhetnek. Követési technológiákat („cookie-k” vagy „sütik”) használunk, hogy például a böngésző típusára, az operációs rendszerre, metrikára és a földrajzi helyre vonatkozó adatokat gyűjtsünk, és megtudjuk, hogy a látogatók hogyan használják a Weboldalakat. A rögzített adatokat anonim módon használjuk fel. 

A jelölőnégyzet bejelölésével Ön tudomásul veszi az Információk általunk végzett, a jelen Adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelő kezelését.

A Termszolg csapata megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik az Ön Információinak védelméről. Ennek keretében korszerű adattárolási és biztonsági technikákat alkalmazunk, annak érdekében, hogy megvédjük az Ön Információit a jogosulatlan hozzáféréssel, helytelen használattal és közléssel, jogosulatlan módosítással és megsemmisítéssel, valamint a véletlen elvesztéssel szemben. Valamennyi adatkezelőnk és az általunk az Ön Információnak kezelésével megbízott harmadik felek is kötelesek megóvni az Ön által megadott Információk bizalmasságát.

Amennyiben frissíteni szeretné az Ön által a Weboldalakon keresztül megadott valamely Információt, kérjük, írjon nekünk e-mailt a termszolg@gmail.com címre.

Ha tájékozódni szeretne az Ön által a Weboldalakon keresztül részünkre megadott Információkról, jogosult arra, hogy ezekhez hozzáférjen; ehhez szintén a fenti e-mail-címen tudja felvenni velünk a kapcsolatot

A Termszolg csapata fenntartja a jogot, hogy szükség szerint módosítsa a jelen Adatvédelmi nyilatkozatot. A jelen Adatvédelmi nyilatkozat módosítását a feltöltéssel közöljük, és azáltal válik hatályossá, hogy Ön azt a Weboldalon található jelölőnégyzet bejelölésével tudomásul veszi. 

A jelen Adatvédelmi nyilatkozat 2021. január 01. napjától hatályos.